Privacy Policy

Privacy Statement

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

1. Beheer
De website staat onder beheer van Ultiem Slaapcomfort in Pijnacker. De contactgegevens zijn te vinden op deze website onder “Service” De naam van de webwinkel is een handelsnaam van Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze webwinkel worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Ultiem Slaapcomfort zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Ultiem Slaapcomfort kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij deze webwinkel.
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Ultiem Slaapcomfort denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Ultiem Slaapcomfort zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Ultiem Slaapcomfort verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Ultiem Slaapcomfort kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Ultiem Slaapcomfort voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
5. Wet bescherming persoongegevens Ultiem Slaapcomfort te Pijnacker verklaart zich te houden aan de wet bescherming persoonsgegevens